Odměna advokáta

Výpočet bude prováděn dle vyhlášky 177/1996 Sb.

Peněžitá částka (směnečná suma) v Kč nebo  
maximální hranice trestní sazby:
První den prodlení:
Smluvní úrok z prodlení (pod 1,5% je chápán jako denní): % p.a.
Tarifní hodnota dle vyhlášky 177/1996 Sb.:

Počet úkonů právní služby po 1. 9. 2006:
Z toho za poloviční odměnu:
Počet úkonů právní služby před 1. 9. 2006:
Z toho za poloviční odměnu:
Počet promeškaných půlhodin po 1. 9. 2006:
Počet promeškaných půlhodin před 1. 9. 2006:
Jiné příslušenství pohledávky (pouze v případě úkonů učiněných před 1.1.2013):

Počet současně obhajovaných osob

Vzdálenost v kilometrech
Počet cest
Náhrada za použití vozidla (za km)
Spotřeba vozu (dle TP v litrech na 100 km)
Výše průměrné ceny pohonných hmot
Tovární značka
RZ
Tvá cesta, jaký má cíl?
  obnovit hodnoty dle vyhláškyByly zadány tyto údaje:

Výpočet odměny dle vyhlášky:
Před 1. 3. 2012off
Počet úkonů právní služby po 1. 9. 2006:2
Počet současně zastupovaných osob1


Výpočty:

(zpět nahoru)