Splátkový kalendář
(příklad použití)

Dlužná částka:
První den prodlení:
%
%
Již zaplaceno:
např.: 10.10.2000 1485,20
8.4.2002 50000 J
8.9.2002 4000 N
10.3.2006 40000 P
(J=jistina, N=náklad, P=pokuta).
Výše měsíční splátky (J = splácení jistiny má prioritu):
Datum první splátky:
(§ 1932 NOZ):

splátka   přírůstek dluhu ke dni placení   výše dluhu ke dni placení   po zaplacení zbývá dluh
  datum výše jistiny   úrok   jistina úrok celkem   jistina úrok celkem
00. 0. 0,--   0,-   0,-0,-0,-   0,-0,-0,-