Odměna insolvenčního správce
Konkurz a oddlužení:
Zadejte výtěžek zpeněžení určeného k rozdělení mezi zajištěné věřitele:
Zadejte výtěžek zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele:
Zadejte počet měsíců trvání oddlužení:
Reorganizace:
Zadejte průměrný měsíční obrat:

Odměna správce konkursní podstaty a vyrovnacího správce
Zadejte částku, které bylo dosaženo zpeněžením konkursní podstaty:
Zadejte počet konkursních věřitelů:

Odměna likvidátora
Zadejte likvidační majetek:

Odměna správce podniku
Zadejte cenu podniku: