Odměna notáře
Tarifní hodnota:Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o právním úkonu činí: 1.000,- Kč

Odměna za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě činí: 1.000,- Kč

Odměna za sepsání notářského zápisu o kupní/zástavní smlouvě
nebo zápisu se svolením vykonatelnosti činí: 1.000,- Kč

Odměna za dědictví: 600,- Kč

Odměna za úschovu peněz činí: 1.000,- Kč

Odměna za úschovu peněz v souvislosti se smlouvou, kterou notář sepsal, činí: 100,- Kč


Výpočty jsou prováděny dle vyhlášky č. 196/2001 Sb.