Odměna exekutora
Výše vymáhané pohledávky včetně příslušenství:Odměna exekutora z vymáhané částky ,- Kč činí: 2.000,-

Exekutor může před započetím exekuce požadovat zálohu ve výši: 600,-


Pokud vyjde najevo, že výtěžek nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce (§ 268 OSŘ),
bude výkon rozhodnutí zastaven a oprávněný může být zavázán k úhradě odměny ve výši 2.000,-
a vynaložených nákladů ve výši minimálně 3.500,- Kč.Výpočty jsou prováděny dle vyhlášky č. 330/2001 Sb.